ΑΓΙΟΣ  ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ

Τα φορτηγα μας

Διεθέτουμε ένα στόλο φορτηγών, ο οποίος είναι ικανός να εξυπηρετήσει καθημερινά όλες τις ανάγκες σας με τη μεγαλύτερη δυνατή αποτελεσματικότητα.